PETYCJA W SPRAWIE OGRANICZENIA ZABUDOWY IMIELINA


Szanowni Państwo,

uważamy, iż w związku z próbą zabudowy przez SMB Imielin terenów zieleni i parkingów po zachodniej stronie ul. Dereniowej, należy jak najszybciej uchwalić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, który trwale ocali wspomniane tereny przez zabudową.

Jeśli zgadzają się Państwo z naszym postulatem, zapraszamy do podpisania petycji skierowanej do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego oraz do przedstawicieli Zarządu Dzielnicy Ursynów.

Treść petycji:

Szanowni Państwo!

 

Od 2012 roku procedowane jest uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ul. Płaskowickiej. Wiosną 2019 roku SMB Imielin zaproponowała zabudowę terenów zieleni i miejsc parkingowych biegnących wzdłuż ul. Dereniowej. Członkowie spółdzielni wyrazili  jednoznaczny sprzeciw wobec tej propozycji podczas Walnego Zgromadzenia, odrzucając uchwały proponowane przez zarząd SMB Imielin.

 

Pomysł zabudowy terenów biegnących po zachodniej stronie ul. Dereniowej, objętych przygotowywanym MPZP (działki nr 41, 21/3 obręb 11021) wzbudził także ogromne oburzenie pozostałej części mieszkańców Ursynowa, w związku z faktem, iż wiązałby się on z koniecznością wycinki ok. 150 dorosłych drzew i likwidacją ok. 150 miejsc parkingowych. Drzewa przyczyniają się do walki ze smogiem, podnoszą komfort życia i obniżają odczuwalną temperaturę podczas upałów. Z kolei mieszkańcy okolicznych bloków borykają się z poważnym deficytem miejsc do parkowania. Utrzymanie miejsc parkingowych wzdłuż ul. Dereniowej zapobiega wpuszczeniu samochodów wewnątrz osiedla, co zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców poprzez utrzymanie przejezdności osiedlowych uliczek dla pojazdów uprzywilejowanych. Zabudowa tych terenów wiązałaby się także ze zwiększonym obłożeniem okolicznych szkół i placówek publicznych, które już dziś zapełnione są powyżej swoich możliwości.

 

Wg informacji przedstawionych na posiedzeniu Komisji Architektury i Ochrony Środowiska dzielnicy Ursynów przez pracowniczki Biura Architektury Planowania Przestrzennego, na dotychczas przygotowanym planie przewiduje się możliwość zabudowy wspomnianych terenów budynkami mieszkalno-usługowymi. Jest to sprzeczne z decyzją Walnego Zgromadzenia SMB Imielin, wolą tysięcy mieszkańców Ursynowa i wnioskami, które były zgłaszane do przedstawionej w 2015 roku wersji planu.

 

Dlatego zwracamy się do Państwa ze stanowczym apelem o wykreślenie możliwości zabudowy wspomnianych działek biegnących po zachodniej stronie ul. Dereniowej. Wnioskujemy o zachowanie ich dotychczasowego charakteru. Ponadto pragniemy zwrócić się z prośbą o jak najszybsze uchwalenie wspomnianego MPZP, celem zapobiegnięcia możliwość dalszych prób zabudowy przez SMB Imielin oraz aby uporządkować ład przestrzenny w pozostałej części Imielina.

Z wyrazami szacunku

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.