#TunelzFiltrem - petycja w sprawie instalacji filtrów na wyrzutniach spalin w tunelu POW

 

 

  • Jesteś mieszkańcem Ursynowa lub Wilanowa, któremu zależy na tym, aby Twoja dzielnica pozostała spokojnym i przyjemnym miejsce do życia?

 

  • Obawiasz się spalin z tunelu budowanej na Ursynowie Południowej Obwodnicy Warszawy?

 

  • Zależy Ci na zdrowiu swoim i swoich bliskich?

 

Podpisz petycję skierowaną do Ministerstwa Infrastruktury, Wojewody Mazowieckiego i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w której apelujemy o instalacje filtrów na wyrzutniach spalin z tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy oraz o proces konsultacji społecznych w związku ze złożonym przez GDDKiA w kwietniu 2017 roku raportem oddziaływania na środowisko ursynowskiego odcinka POW.

 

Podpisz petycję i poinformuj swoich sąsiadów:

Treść petycji:

Szanowni Państwo,


w związku z budową Południowej Obwodnicy Warszawy, której część przebiegająca przez Ursynów będzie usytuowana w tunelu, zwracam się z prośbą o podjęcie wszelkich możliwych starań, których efektem będzie montaż filtrów w wyrzutniach spalin usytuowanych w na obu końcach tunelu. Równocześnie proszę o doprowadzenie do rozpoczęcia formalnych konsultacji w tej sprawie, ponieważ kwestia ta w olbrzymi sposób wpływa na życie i zdrowie mieszkańców.

 

W mojej opinii to niedopuszczalne, aby punktowe wyrzutnie spalin obsługujące ruch do 100 tys. aut na dobę (taki jest prognozowany docelowy ruch w tunelu), w żaden sposób nie chroniły mieszkańców osiedla liczącego ponad 200 tys. mieszkańców. W sposób szczególny należy zwrócić uwagę na fakt, iż do najbliższych bloków jest tylko 110 metrów, zaś 700 metrów do Centrum Onkologii oraz budowanego obecnie Szpitala Południowego. Tak małe odległości od wyrzutni spalin, będą miały olbrzymie negatywne konsekwencje zarówno dla zdrowia mieszkańców jak i osób korzystających ze ww. szpitali. Już w chwili obecnej w okresach zimowych podczas zalegania tzw. smogu, poziom zanieczyszczenia powietrza wielokrotnie przekracza dopuszczalne normy. Nie trudno sobie więc wyobrazić, jaki wpływ na zdrowie i życie mieszkańców i odwiedzających szpitale pacjentów, będą miały dodatkowe zanieczyszczenia wynikające z tak dużego ruchu samochodowego. Będzie to wpływ krytycznie szkodliwy.

 

Zaawansowane badania w zakresie oczyszczania powietrza w tunelach drogowych prowadzi prof. dr hab. inż. Stanisław Nawrat z zespołem z Akademii Górniczo - Hutniczej. W jednym z opracowań dotyczących projektowanego tunelu w rejonie ul. Wawelskiej w Warszawie (publikacja: BiTP Vol. 43 Issue 3,2016, pp. 215-222), bardzo dobrze korespondującego z sytuacją tunelu ursynowskiego, można przeczytać następujące wnioski:

1. Wentylacja w tunelach drogowych może spowodować nagromadzenie zanieczyszczeń stałych i gazowych usuwanych z obiektu w rejonie jego wylotu lub wyrzutni zużytego powietrza.
2. W celu zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych, w zakresie zanieczyszczeń stałych i gazowych, w rejonie wylotu zanieczyszczonego powietrza wentylacyjnego z tunelu konieczne jest stosowanie stacji oczyszczania powietrza, składających się ze specjalnych filtrów do redukcji zanieczyszczeń stałych i gazowych.
3. Przeprowadzone badania wykazały (…), że budowa tunelu bez stacji oczyszczania powietrza może skutkować lokalnymi (w rejonie portalu wylotowego tunelu) zwiększonymi stężeniami dwutlenku azotu – do 1500 µg NO2 /m3 , a w przypadku budowy tunelu ze stacją oczyszczania powietrza lokalnie tylko do 150 µg NO2 /m3 – czyli 10 razy mniej.
4. Budowa stacji oczyszczania powietrza z tunelu komunikacyjnego powoduje zwiększenie kosztów budowy o ok. 5%, a jej zastosowanie dla tuneli miejskich w wielu przypadkach jest konieczne do zapewnienia odpowiednich wymaganych przepisami stężeń szkodliwych substancji.”

 

Powyższa opinia jednoznacznie wskazuje, iż zastosowanie filtrów w wyrzutniach spalin jest bezdyskusyjną koniecznością.
Na koniec pragnę podkreślić fakt, iż już w 2013 roku, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w piśmie z dn. 12.07.2013 o sygnaturze O/WA-P.2.2.ŁW-BR/4111/2/14-03/127/2013 zapewniała o spełnieniu postulatu „zainstalowanie filtrów na końcu systemu wentylacyjnego wyrzutni powietrza na obu krańcach tunelu”.

 

Z wyrazami szacunku,

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.